Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
* Required fields
Contactinformation
Approval C/O
............................................................
 
Other information
Choose activities
Addresses
Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
Approval contact
..................................................................
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Mandatory registration)

Leder (Mandatory registration)

Kasserer (Optional registration)

Sekretær (Optional registration)

Storage of personal data
Personopplysningene du oppgir her, lagres så lenge vi trenger for å beholde et gjeldende foreningsregister, for å kunne registrere statistikk og til å foreta interne oppfølginger og sende informasjon til din forening. Ved å godta nedenfor godtar jeg herved behandlingen av personopplysningene jeg har registrert i samsvar med ovenstående. Jeg garanterer også at den registrerte, enten skriftlig eller muntlig, har gitt sitt samtykke til denne registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print 
Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 47 45 04 26


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .