×
Information
Velkommen till Råde kommune og vår tillskuddshåndtering.
Den som søker tilskudd av Råde kommune plikter å registrere foreningen i kommunens foreninsregister FRI og selv vedlikeholde foreningsopplysningene. I tillegg har laget/foreningen plikt til å gjøre seg kjent med kommunens Rusmiddelpolitiske plan, samt å redgjøre for hvordan laget eller foreningen har arbeidet med dette i sin årsrapport.
Innlogging
For å kunne søke tilskudd om drifts- og medlemsstøtte kreves det at du har tillgang till passord.
Øvrige tilskudd egenformuleres og sendes kulturkontoret Ta kontakt pr. mail eller på tlf 47 45 04 26 for info om brukernavn og passord, eller dersom du har noen spørsmål..
Støtte til barn og unge
 
Ansökan senast
Ansökan
Medlemsstøtte (2019) 
1. Mai
Sponsormidler (2019) 
1. Mai
Generelle støtteordninger
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftsstøtte (2019) 
1. Mai
Prosjektmidler (2019) 
1. Mai
Tilskudd til kulturarrangement (2019) 
2 uker før arrangementet
Tilskukdd til kurs og lederutdanning (2019) 
2 uker før kurs/utdanning starter
Tilskudd til særskilt kulturelt voksenop (2019) 
2 uker før tiltaket starter
Etableringstilskudd (2019) 
Kan søkes hele året