×
Information
Velkommen till Råde kommune og vår tillskuddshåndtering.
Les mer i Tilskuddsordninger Råde kommune. Den som søker tilskudd av Råde kommune plikter å gjøre seg kjent med kommunens Rusmiddelpolitiske plan, samt å redgjøre for hvordan laget eller foreningen har arbeidet med dette i sin årsrapport.
Inlogging
For å kunne søke visse tilskudd kreves det at du har tillgang till passord.
Kontakt kulturkontoret på tlf 69 29 50 00 for info om brukernavn og passord.
Støtte til barn og unge
 
Ansökan senast
Ansökan
Medlemsstøtte (2019) 
1. Mai
Sponsormidler (2019) 
1. Mai
Generelle støtteordninger
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftsstøtte (2019) 
1. Mai
Prosjektmidler (2019) 
1. Mai
Tilskukdd til kurs og lederutdanning (2019) 
2 uker før kurs/utdanning starter
Tilskudd til kulturarrangement (2019) 
2 uker før arrangementet
Tilskudd til særskilt kulturelt voksenop (2019) 
2 uker før tiltaket starter
Etableringstilskudd (2019) 
Kan søkes hele året
Støtte til barn og unge
 
Ansökan senast
Ansökan
Medlemsstøtte (2020) 
1. Mai
Sponsormidler (2020) 
1. Mai
Generelle støtteordninger
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftsstøtte (2020) 
1. Mai
Prosjektmidler (2020) 
1. Mai
Tilskukdd til kurs og lederutdanning (2020) 
2 uker før kurs/utdanning starter
Tilskudd til kulturarrangement (2020) 
2 uker før arrangementet
Tilskudd til særskilt kulturelt voksenop (2020) 
2 uker før tiltaket starter
Etableringstilskudd (2020) 
Kan søkes hele året