Foreningsregistrering

Her kan foreningen registeres for oppføring på foreningskatalogen på internett.
* Obligatoriske felt
Kontaktopplysninger
Bekreft C/O
............................................................
 
Andre opplysninger
Velg virksomheter
Adresser
Webb-kontakt 1) (Obligatoriskt registrering)
Bekreft kontaktperson
..................................................................
1) Denne adressen (Webb-kontakt) er den som vises under feltet kontaktperson i den publiserte/åpne delen av registeret.
Kontaktperson (Obligatoriskt registrering)
Leder (Obligatoriskt registrering)
Kasserer (Frivillig registrering)
Sekretær (Frivillig registrering)
Lagring av personopplysninger
Personopplysningene du oppgir her, lagres så lenge vi trenger for å beholde et gjeldende foreningsregister, for å kunne registrere statistikk og til å foreta interne oppfølginger og sende informasjon til din forening. Ved å godta nedenfor godtar jeg herved behandlingen av personopplysningene jeg har registrert i samsvar med ovenstående.
Jeg garanterer også at den registrerte, enten skriftlig eller muntlig, har gitt mitt samtykke til denne registrering.
Signatur
............................................................

Legg inn ønsket informasjon, og klikk på Utskrift 
La den personen som er kontaktperson og eventuellt C/O skriva under med sin underskrift. Send deretter in dokumente til foreningsansvarlig.
Klikk på Send, for å sende ett e-postmelding med informasjonen til den ansvarlige i kommunen.
 

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 47 45 04 26


FRI Web-Forening
FRI® er et av Idavall Data AB registrert varemerke.