Foreningsregistrering

Her kan foreningen registeres for oppføring på foreningskatalogen på internett.
* Obligatoriske felt
Kontaktopplysninger
Bekreft C/O
............................................................
 
Andre opplysninger
Velg virksomheter
Adresser
Webb-kontakt 1) (Obligatoriskt registrering)
Bekreft kontaktperson
..................................................................
1) Denne adressen (Webb-kontakt) er den som vises under feltet kontaktperson i den publiserte/åpne delen av registeret.
Kontaktperson (Obligatoriskt registrering)
Leder (Obligatoriskt registrering)
Kasserer (Frivillig registrering)
Sekretær (Frivillig registrering)
Legg inn ønsket informasjon, og klikk på Utskrift 
La den personen som er kontaktperson og eventuellt C/O skriva under med sin underskrift. Send deretter in dokumente til foreningsansvarlig.
Klikk på Send, for å sende ett e-postmelding med informasjonen til den ansvarlige i kommunen.
Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 47 45 04 26